85 yıl yaşıyoruz
kendi kalbimizi bile görmeden.

We live 85 years,
without even seeing
our own hearts.