Yanımdan bir adam geçti.
Adını hiçbir zaman bilmeyeceğim.

A man passed by.
I'll never know his name.