Aynı su birikintisinden geçmenin
dörtyüz farklı şekli

Four hundred different ways
of crossing the same puddle.